לתרום לעץ כאן
העיר והעץ
נושאים בענף

14/05/09
דנה לין

בהדרגה, ראינו כאן את דנה יותר ויותר בֶחודשים האחרונים. היא באה לתרום מזמנה ועשתה זאת בַשקט האופייני לה, ישבה שעות בֶחצר והכינה תחתיות לכוסות מקרטון. רק אחר-כך גילינו, שהיא ציירת מופלאה, כפי שתוכלו להתרשם, לדוגמה, במו עיניכם. כעת אנו אסירי תודה לה בִמיוחד על שני ציורים שהשאילה לדירה האקולוגית, אשר שדרגו אותה לדרגת מוזיאון.

Share/Bookmark

תגובות

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196