לתרום לעץ כאן
העיר והעץ
נושאים בענף

10/07/09
שרה אוסלנדר

כשגרה שרה בִפלורנטין, הייתה מביאה אשפה לערימת הקומפוסט בגינה הקהילתית שבשכונה. כשעברה לִשכונת שפירא, יצרה לעצמה את החלופה בַחֲצֵרָהּ. היא משתמשת בשני פחים מחוֹררים מסביב וּבתחתית. הלחות בפנים גבוהה מדי, כתוצאה מאוורור לא מספק, כנראה, אולי בגלל מחסור בגזם. הפח מאפשר לתחום את הקומפוסט בשטח קטן, כיוון שהֶחצר קטנה, וכן יוצר בידוד מהשכנים, שחלונותיהם סמוכים. שרה מְזיזה את הפח ממקום למקום בֶחצר על-פי הצרכים, וּבכל מקום, שבו הוא ניצב לִזמן מה, הוא מעשיר את האדמה, וניתן לשתול שם צמחים. למרות שחלפו שמונָה חודשים, הקומפוסט אינו בשל, ועל-כן קנתה מאתנו שַלשוֹלים (תולעים) כדי להוסיפם לקומפוסט. עקב קשיי שפה אין תקשורת של ממש עם השכנים, אך נדמה לה, שהם מוסיפים לפעמים אשפה.

Share/Bookmark

תגובות

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196