לתרום לעץ כאן
העיר והעץ
נושאים בענף

23/07/11
בועז שילה

בועז הוא דוגמה יפהפיה לחבר בִקהילת עץבעיר. בועז הוא בוגר מחזור ה' הנמרץ של קורס הפרמקלצ'ר העירוני, המשתלב לעתים מזומנות בפעילויות של העץ וכן מוביל פעילות עצמאית בקהילה של שכונת מגוריו, יד אליהו, שם הוא מוביל את הגינה הקהילתית. גם גינות אחרות בעיר, כגון אלה שבמעוז אביב וּבאוּניברסיטה נהנות מביקוריו הפוריים. אף מן הקומפוסט אינו מושך ידו.

כבעל ידי זהב (וּכִמפקח וּמנהל פרויקטים בִבנייה לפרנסתו), המופעלות ע"י ראש טוב ושופע הומור, בועז נרתם לעתים מזומנות לִמשימות של שיפוצים, התקנות, תיקונים וכיוב' עוד מימי הדירה האקולוגית בִביאליק 23, וּממשיך לעשות זאת בעקביות. תוך-כדי שהוא מזכה אותנו בחברתו המשמחת, שופעת טוב-הלב והאהבה.

את נושא הגינון הקהילתי למד בועז מהר וְלָעומק, והוא ממשיך לעשות כן. יותר ויותר הוא מתמקד בנושא החלוצי של גידול מזון בעיר במטרה להניב יבול משמעותי בִתנאים של מיעוט או העדר אדמה. בועז שותף בִקבוצת הלימוד של גינון אקולוגי עירוני, שהוקמה לאחרונה.

בועז נשוי לגלית חלפון, אף היא פעילה בגינה הקהילתית, ואוהב להסיע את ילדיו ואת חבריהם בעגלה הקשורה לאופָניים, כפי שניתן לראות בתמונה...

Share/Bookmark

תגובות

comment

מאוד מעניין
https://hovalotforblog.wordpress.com/

-- דודו, 08/10/18
עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196