לתרום לעץ כאן
  ‎ דף בית > הֶענף הקהילתי >‏ קהילת עץבעיר מתארגנת מחדש
נושאים בענף

17/03/12
קהילת עץבעיר מתארגנת מחדש

עץבעיר אינו מסתפק בהעברת ידע, שאנשים יכולים ליישם אותו, כל-אחד בביתו. זאת, כיוון שמעבר לידע הבסיסי, דרכים לחיים אקולוגיים מתפתחות באופן מתמיד מתוך המפגש של אנשים עם אתגרי החיים וּמציאת פתרונות מגוונים. לכן קיימת חשיבות להזדמנויות למפגשים מתמידים בין העוסקים והמתעניינים בנושא. סיבות נוספות לצורך זה הן שיתוף משאבים ושיתופעולה, בין היתר למטְרות פרנסה. כמו-כן, קיים הצורך לפגוש אנשים בעלי עניין דומה וּלהרגיש, שאיננו בודדים משוגעים, אלא חלק מתנועה בעלת תוקף.

סביב עץבעיר נוצרו מעגלים של חברים, אוהדים, מתענייינים וכיוב'. יותר ויותר הבנו, שבמובנים רבים מדובר בִקהילה.

אם כן, כיצד יוצרים זאת הלכה למעשה?

ההזדמנויות של הקהילה להיפגש הן מגוונות: במסגרת הפעילויות של עץבעיר: בסדנאות וּבקורסים, במפגְשי החברים וּבמסיבות האקולוגיות וכן במסגְרות אחרות, כגון גינות קהילתיות, והכרויות, שאל חלקן הִגּיעו האנשים בעקבות עץבעיר.

היכולת לקיים פעילויות, שמטרתן לְתַקְיֵם את הקהילה, הייתה ונותרה מותנית ביכולת לקיים את העץ מבחינה כלכלית, וּלשם כך התגבשו שני ענפים עיקריים: 1. פעילות בתשלום; 2. דמי חברות. לאחרונה התגבש הֶענף הכלכלי, והוא מבסס את הקיום הכלכלי של העץ. מדובר בראש וּבראשונה על יצירת פרנסה למי שכל פרנסתם מעץבעיר (תמי ותמיר) ותשלום דמי השכירות של הדירה בִביאליק 25, המשמשת הן למגורים של תמי והן כמשרד של עץבעיר, וּכמקום לאירוח, מפגשים, סדנאות וכיוב'.

תנאי נוסף לתִקְיוּם הקהילה הוא היכולת להתפנות לכך. יותר ויותר התברר, שכל-עוד נשען הדבר על כארבעה אנשים, הוא אינו בר-קְיָימא, ואינו מתנהל באורח קהילתי. ככל שאותם ארבעה אנשים נעשים עסוקים בעניינים אחרים מאשר ניהול הקהילה, הפעילות אינה יכולה להימשך.

מצב זה הביא אותנו לקיים מפגשים לַחֲשיבה על מהות הקהילה וּלהיערכות מחודשת שלהּ.

המסקנות העיקריות:
1. קהילת עץבעיר היא חלק מהקהילה הרחבה יותר של אנשי האקולוגיה העירונית, ונשאף להתחבר למעגלים נוספים.
2. אנו שואפים לבסס את הפעילות על מספר גדל והולך של חברים, שייקחו על עצמם חלק פעיל, וּמזמינים את החברים לממש זאת.
3. כיוון שהֶענף הכלכלי מתבסס, כפי שהוסבר לעֵיל, נכון להפנות את דמי החברות לתִקְיוּם הקהילה. הדבר יאפשר לשלם משכורת לִמְקַהֶלֶת, כלומר, מנהלת קהילה. הוחלט לחפש חברה מתאימה וּלאייש תפקיד זה.
4. חשוב לחזור וּלקיים את המסיבות האקולוגיות, שלהן תפקיד חשוב בחיבור האנשים אל הקהילה.
5. רצוי לארגן כנס רחב של הקהילה, שיאפשר לחוש את גודלהּ ועוצמתהּ, וִיסמן את המעבר לאופן ההתנהלות הֶחדש.

המקהלת אמורה לקיים קשר רצוף עם החברים בטלפון וּבדואל, לתחזק את בְסיס הנתונים של החברים, לחבר חברים חדשים וּלטפל בתשלום דמי החברות. כמו-כן, היא אמורה להיות אחראית על הבית הפתוח בִימי שישי וּלהניע את החברים לקיים פעילות קהילתית. נחפש מקהלת מתוך הקהילה, שהחברים ישמחו לשמוע את קולהּ.

מתאים לך? הנה מודעת דרושים, המופנית אל שני המינים...

אלון

Share/Bookmark

תגובות

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196