לתרום לעץ כאן
  ‎ דף בית > כלכלה אקולוגית >‏ בולו'בולו P.M / bolo'bolo - אוּטופיה פוסטמודרנית
נושאים בענף

19/03/11
בולו'בולו P.M / bolo'bolo - אוּטופיה פוסטמודרנית

metro boulot dodo - בצרפתית עממית: מטרו-עבודה-שינה. במלה אחת: מכונה. כמה פעמים שמענו את המטאפורה הזוֹ לחיים המודרניים? אבל מתי ראינו תיאור מלא של המכונה? תיאור כזה, וּבלי עיגול פינות, מספק הספר הזה. זה כשלעצמו הרבה מאוד, אך גדולתו האמתית של הספר, שאינו מסתפק בכך, אלא פורש בפנינו לִפְרָטי פרטים חלופה שלמה, המַכירה בחוסר יכולתה שלה (או של כל חלופה אחרת) להיות מושלמת, אך בהכירה בכך, היא, כנראה, הטובה ביותר, שאפשר להעלות על הדעת. הכרה זוֹ עוברת כחוט השני לאורך הספר כולו וּמתבטאת בהקפדה לסייג כל קביעה, שריח של "איזם" נודף ממנה. כמובן, אפשר להאשים את הסופר בבולואיזם, אבל בהסתייגותו העצמית המתמדת הסופר מקהה את עוּקצה של כל ביקורת צינית פוטנציאלית מסוג זה. פלוראליזם זה (בכל-זאת נפלט לי איזם), גורם לי לכנות את הספר "אוּטופיה פוסטמודרנית". מדובר בעולם, שבו...

יש מקום לכל אורח חיים וּלכל אינדיבידואל, וּבלבד שמתקיימים כמה תנאים בסיסיים. קיומם של תנאים אלה אינו נשאר כעניין לִרצונם הטוב יותר או פחות של אלים כלשהם, אלא מובטח במידת האפשר ע"י התארגנות חברתית, הנובעת באופן טבעי מֵהתבוננות מעמיקה וּרגישה בטבע האדם. התייחסות זוֹ היא, לטעמי, אחת מגולות הכותרת של הספר, שהוא מעין סיכום של כל תולדות המין האנושי באספקלריה של ההתארגנות החברתית, סיכום, שכאמור, אינו מסתפק בֶעבר, אלא חובק בבטחה גם את הֶעתיד, וַאֲפילו את הסוף המריר-מתוק ולא כל-כך רחוק... וכל זאת בפחות מ-200 עמודים לא גדולים. החשיבות, שמקנה הסופר, הן לאורחות החיים של קבוצות בני-אדם והן לִבני-אדם בודדים בַאֲשר הם, מַצּיגה, לטעמי, איזון יפה בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם. בִפרט יש בכך כדי להדגיש את חשיבותם הגבוהה של ערכי תרבות. זה המקום להביע הסתייגות מסוימת מכך, שמודעות זוֹ אינה נמשכת אל מעבר לתועלת האדם. להתרשמותי, הכבוד הרב, המובע בספר כלפי הטבע, נובע בעיקר מֵחיוניותו לקיום האדם, ואין התייחסות משמעותית לטבע כאל ישות בפני עצמה בִמנותק מהאדם. בהסתייגות מֵההסתייגות שלי עצמי אומר, שניתן להבין התייחסות זוֹ אל הטבע בהקשר של ספר זה, בכך שהספר עוסק באדם, וכיוון שבעולמו אין מקום לִכפייה של אורח חיים כזה או אחר, וּבִכלל זה של אורח החיים הצמחוני או הטבעוני, הרי שאין לסופר עניין להכריע בעניין זה ברמה הפילוסופית, אלא עניינו לשרטט בפנינו מערכת, שבה, למרות קיומם של אוכלי בשר (וזוֹ רק דוגמה), התופעה לא תתקרב בהיקפה למצב הקיים כיום, פשוט מכיוון שאמצעי הייצור, השינוע והשיווק ההכרחיים לשם כך, כפי שקיימים כיום, לא יהיו בהישג יד, ולא יהיו תמריצים להשיב אותם על כנם, אדרבא, המכשולים בדרך לכך יהיו גדולים מלהתגבר עליהם.

מאז קריאת הספר הפכו רבים ממושגיו לחלק בלתי נפרד מעולם המושגים שלנו בעץבעיר, וּשאלות רבות, המופנות אלינו, זוכות לתשובה העמומה "בּוֹלוֹ'בּוֹלוֹ". כדי שלא להשאיר את התשובה עמומה הצטיידנו בכמה וכמה עותקים של הספר, וניתן לקנותו מאתנו או, כמובן, לעיין בו כאן בִימי שישי. עותקים אלה הופיעו כאן הודות לִנְציג ההוצאה, שהִגּיע בִכבודו וּבעצמו לעץ כדי למכור לנו עשרה עותקים, שהתגלגלו לִידיהם בדרך כלשהי. נציין, כי כִלל, כיום לא קל להשיג את הספר, אך בקיץ צפויה לצאת לאור מהדורה חדשה.

דוגמה מאלפת לחיבור בין העולם המתואר בספר לבין המציאות העץבעירית התגלתה לנו תוך-כדי חשיבה על התקציב השנתי של העץ ועל מספר החברים הדרוש כדי לכסות את כל ההוצאות, ואז נזכרה תמי במספר 500, המספר המרבּי המומלץ של אִיבּוּאִים (בני-אדם) בבולו (קהילה מהסוג המתואר בספר), והנה, הפלא וָפלא, משהִצּבנו מספר חברים זה בתחשיב, התקבלה התוצאה המדויקת, שנדרשה.

הגם שאחת הטְענות המרכזיות בספר היא, שרק התארגנות כלל-עולמית תאפשר מוצא מהמצוקה הנוכחית (ואחת מֵחולשותיו של הספר מתבטאת בניסיון פתטי לנבא לוח זמנים מהיר מאוד למהפכה, ניסיון, שבעקבותיו באה אכזבה קשה מנשוא של הסופר), מתברר, שכבר בִשלבּי הביניים, שבהם אנו נמצאים, ניתן לשאוב ממנוּ השראה רבה. כמה דוגמאות: היחס לכסף וְלִרכוש והיחס, הנובע מתוך כך, לעבודה, שהוא שונה כל-כך מהמקובל בעולמנו, העיסוק בשאלה "מהם הדברים החשובים באמת בחיים", תפיסת האהבה והיחסים בין בני-אדם, הקשר של האדם אל מְקום מגוריו, מקומה של הטכנולוגיה בחיינו ואף ערעור על הדרך, שבה אנו מתייחסים אל החיים ואל המוות.

כאמור, ניתן לקנות את הספר וּלעלעל בו בעץבעיר בִימי שישי. כמו-כן, הספר בִשלמותו מצוי באינטרנט בַאֲדיבות הוצאת אוב-ז.ע.פ.-תל אביב. אנו מברכים את ההוצאה על עצם תרגומו של הספר לעברית.

מפגְשי לימוד כַהֲכנה ליישום אנו מקיימים תחת הכותרת בולו'קאלי.

אלון

Share/Bookmark

תגובות

comment

אולי כבר מאוחר מדי לתקן, אבל מילת הסלנג ל"עבודה" בצרפתית היא boulot, כלומר בוּלוֹ. בוֹלוֹ נשמע חמוד אבל ללא משמעות - לפחות בשפה הזו.. :)
(לכותב התגובה, שמך נמחק בטעות. אתה מוזמן להזכיר אותו. עמך הסליחה)

comment

ערכתי את התגובה בעקבות שיחה עם המתרגם.
ראשית, לא מאוחר לתקן כאן, והנה כבר תוקן. המלה הצרפתית היא אכן boulot, ושגיתי בַעֲוונותיי בעקבות הכתיב שבשם הספר. יש להבהיר, כי המלה bolo שבספר וּבִשמו היא מלה מומצאת, שאין קשר מוצהר בינה לבין מלה קיימת, אלא באוזני הקורא, וכך גם המלים האחרות שבמִלון, הכלול בספר.
Merci bien!

comment

ואולי לא רק פוסטמודרנית, אלא גם אנטי-מודרנית, וּלסיכום, בראשי תיבות: AMPM .

comment

אשמח אם מישהו יוסיף את הקישור לספר בעברית, כי לא הצלחתי למצוא את הספר המלא - אלא רק קטעים מתוכו

תודה!!

-- נטשה, 25/09/11
comment

לצערנו, עקב עניְיני זכויות או כיוב' עניינים משפטיים, שאינני בקי בִפְרָטיהם, ירדה המהדורה העברית מהרשת. אנו מקווים, שתשוב בִמהירה.

comment

שלום אלון,

האם אתה יודע היכן ניתן לרכוש עותק פיזי של הספר?

-- נטשה, 25/09/11
comment

כמובן, אצלנו ~
בִימי שישי 15-11 או חמישי 16-13.
03-5254196
להתראות

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196