לתרום לעץ כאן
נושאים בענף

21/09/11
עידן השכנות הֵחֵל ~

פתיחה יפה לִזמן השכנות שלנו: בִ-13/9, למול בית העיר ההיסטורי מזה וּבית ביאליק ההיסטורי לא פחות מזה, התרחש עוד מאורע היסטורי בכיכר ביאליק: האסיפה השכונתית הראשונה מסוגהּ באזור תל אביב.

אסיפות שכונתיות התקיימו כבר בֶעבר, אך לרוב בעקבות איום, כגון תוכניות בינוי. תושבים משתפים פעולה גם בַהֲמת גינות קהילתיות, והדוגמה של קריית ספר בולטת בחיוניותהּ.

האסיפה, יוזמה של אייל שלנו, היא חלק מפעולה...

לִיצירת אסיפות-עם שכונתיות רבות, וכמה כאלה החלו לפעול ימים ספורים לאחר מכן.

במקרה זה מדובר בַאֲסיפה, שאיננה למטרת פעולה מוגדרת מראש, אלא נובעת מהרצון לעשות את החיים יחד עם האנשים הקרובים ביותר גיאוגרפית. הרעיון נוצר מתוך ההבנה, שמעגְלי הדיבור הם התוצר העיקרי של מאהלי המהפכה וזה, שמאפשר המשכיות. מה שנראָה עד לא מזמן כַחֲלום רחוק, הפך נגיש מאוד הודות לשינוי האווירה החברתית, וּבכך נפתח שער גדול לעולם חדש של אפשרויות, שייחלנו לו כל-כך. מה רב הפוטנציאל, הנובע מהכרת הכישורים והמשאבּים, המצויים אצל שכנינו, וּמהאפשרות לשתף פעולה. כמה חשוב למלא בתוכן חיובי את חלל הניכור והחשדנות האופייניים ליַחֲסי השכנות במקרים כה רבים.

היינו כִשלושים איש. הִקדשנו זמן רב להכרות, שהיא הבסיס לִפעולה משותפת. חשוב לנו לדעת, מה כל אחת מביאה אתה, מה בִיכולתהּ לתרום, מה היא מחפשת, וּמה היא מעוניינת לקדם.

בהמשך הִצבענו על כיווני פעולה אפשריים והִדגשנו את הצורך לעבור מיד לַעֲשייה וּלהתמקד במעגל המקומי המידי של כמה רחובות סמוכים, שבו קל לאנשים להגיע למפגשים, וּבו הם נפגשים ממילא, ויש בסיס להכרות וּלשיתופעולה. ההנחה היא, שאנשים, הגרים בִסמיכות, חולקים מטרות דומות, בין אם בגלל רקע תרבותי דומה (התקף לִשכונות הומוגניות יותר) ואם בשל האתגרים המשותפים, הקיימים בִסביבתם.

הִזמנו תושבי שכונות אחרות, סמוכות בעיקר, ואכן התארחו כמה מהם, אשר באו לראות דוגמה וְלשאוב השראה כדי ליישם בִשכונותיהם.

האסיפות נמשכות מדי שלישי בִשמונה בערב בכיכר ביאליק. בְ-27/9 בשעה שש נקיים פעולה משותפת ראשונה: הרמת כוסית קהילתית לשנה טובה.

לא נמנענו מֵהקמת קבוצת פייסבוק.

ועוד משהו על הכיכר.

אלון

Share/Bookmark

תגובות

comment

האסיפות הוקדמו ל-19:30.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196